Jak wiadomo, reklama stała się dźwignią handlu i stanowi nieodłączny składnik działalności usługowej. Jednakże zawody prawnicze, chociaż z pozoru są działalnościami usługowymi, zakwalifikowane zostały do zawodów zaufania publicznego, poprzez co szukanie nowych klientów nie może być niezgodne z godnością fachu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w dużej ilości aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana jest rygorom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc reklamować własne usługi. Już samo znalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie lada wyzwanie, a tym bardziej analiza zgodności działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy format reklamy został zabroniony dla adwokata?

Jeśli chodzi o reklamowanie usług adwokackich, szczególnie niedozwolone jest: 

  • umieszczanie reklam w prasie oraz pozostałych środkach masowego przekazu;
  • promowanie swojej osoby, kancelarii czy działalności w trakcie wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie artykułów prasowych oraz programów, które pod pozorem bezstronnej informacji będą służyć promowaniu się adwokata oraz jego kancelarii;
  • relacjonowanie w mediach prowadzonej przez siebie sprawy.

Oprócz tego Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje przyciągania klientów w sposób niezgodny z godnością zawodu, korzystania z usług firm pozyskujących petentów, natarczywego narzucania swoich usług, a także wszelkich pozostałych prób zdobywania klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może zareklamować własne usługi?

Wszelakie próby prowadzenia reklamy kancelarii czy reklamowanie osoby adwokata są całkowicie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej wyraża zgodę na ewentualność umieszczania wiadomości o adwokacie w środkach masowego przekazu. Niemniej jednak i w tej kwestii wprowadza ograniczenia – adnotacja o działalności adwokackiej musi być precyzyjna, nie może wprowadzać w błąd, a jej forma musi być zgodna z wytycznymi. W związku z powyższym adwokat został uprawniony do informowania o wykonywanej pomocy prawnej m.in. poprzez rozmieszczanie nowinek na dokumentach firmowych, zamieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych oraz telefonicznych czy też zamieszczanie informacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do informowania o swoich preferencjach zawodowych czy też umiejętności mówienia językami obcymi. Poza tym reguły etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej działalności na budynkach siedzib kancelarii czy też posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Trzeba mieć na uwadze, że informacja jest dozwolona, reklama jest zakazana. Adwokat za próbę pozyskiwania petentów w sposób niezgodny z godnością zawodu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona internetowa adwokata z Warszawy